Dama De NocheGabi na naman. Sa isang sulok ng madilim na daan doon siya matiim na naghihinatay. Walang pagkilos, walang paghibik, tanging ang dibdib na umaalon sa paghinga ang maririnig.

Dito siya nakaluklok sa gabi, sa isang sulok ng daigdig kung saan ang kanyang laman ang pangunahing kalakal. Lalake, babae, bata, matanda—walang pinipiling parokyano ang mga Dama de Noche ng daigdig.

Sa umaga, isa siyang mapagmahal na ina. Sa gabi, siya ang aliw ng mga naghahanap ng makakasama.

Sa umaga, siya’y mapagpunyaging mag-aaral. Sa gabi, siya ang nagtuturo ng panandaliang saya sa mga nalulungkot na kaluluwa.

Sa pusikit na araw, drayber ng sasakyan. Sa dapithapon, mang-aaliw ng laman.

Sila ang mga Dama De Noche. May angking ganda, alindog at kisig sa gabi.

Ang halimuyak nila ang patuloy na sinisimsim ng mga animo'y bubuyog na sabik, isa, dalawa, tatlo—walang humpay, paulit-ulit.

Dama De Noche, tinitingala ng bulaklak na ito ang madilim na gabi. Tila nananalangin sa mga talang hindi kayang abutin. Animo nagpapasaklolo sa buwan na tumatanglaw na pusikit.

Gabi na naman. Isang araw na naman ang matuling lumipas. Pagkatapos na ipahinga ang pagal na katawan, muling hahalimuyak ang Dama De noche sa daan.► About the Author:
Si Annalyn Salangsawa ay tatlumpu’t isang taon, nanay ng isang malikot na batang babae, kasalukuyang naninirahan sa Abu Dhabi, bansang United Arab Emirates kasama ng kanyang mahal na kabiyak at nanunungkulan bilang Kalihim sa opisinang gumagawa ng mga gusaling pang komersiyo.
► Read Annalyn's previous articles here.

click here to comment… for bloggers

0 Reactions:

Post a Comment