Bulaklak: Simbolo ng Tunay At Wagas na Pagmamahal


Totoong napakaraming bagay ang lubhang napakahalaga sa tao, pangunahin na dito ay ang salapi o kayamanan, magkaroon ng sariling bahay, ng magarang sasakyan, mga mahahalagang gamit at iba pa. Lahat ito ay nakapagdudulot ng ng kaligayahan sa tao.Subalit sa panig ng mga kababaihan, mayroon isang simpleng bagay na nakapagdudulot ng ibayo at kakaibang kaligayahan sa kanila, ito ay ang BULAKLAK.

Datirati, ang bulaklak ay walang anumang katuturan sa akin,ang akala ko noon ito ay isang simple at walang kuwentang bagay na handog at ito ay ginagawa lamang bilang isang ritwal o nakagawiang paraan ng pag aalay sa mga maysakit, mga pinaparangalan, sa mga sinusuyo at higit sa lahat para sa mga minamahal. Palibhasa siguro ay dahil sa ito ay nalalanta at natutuyo na pagkatapos nito ay itinatapon at nabubulok. Subalit sa paglaon ng mga araw at panahon pinag-isipan ko at pinag aralan kung bakit ganoon na lamang kahalaga para sa mga kababaihan ang makatanggap ng regalong Bulaklak.


Noon pa mang una ay inaalayan ko na ng bulaklak ang aking maybahay, mula pa noong magpasimula ako sa aking panunuyo sa kanya subalit hindi gaanong kadalasan dahil nga sa paniniwala kong ito'y isang bagay lamang na nakagawiang pag aalay ng mga kalalakihan para sa kanilang mga sinusuyo't minamahal, kumbaga ay hindi taos noon sa aking puso ang aking ginagawang pagbibigay, na bagay namang sumagi sa aking isipan ang katanungang " Bakit kaya ganoon na lamang ang kagalakan at bakas na bakas sa kanilang mukha ang kakaibang kaligayahan sa tuwing tumatanggap sila ng regalong Bulaklak?" Ito ang katanungang nag udyok sa akin upang alamin at hanapin ang kasagutan sa hiwagang kaligayahang naidudulot ng bulaklak at ng pakahulugan nito sa buhay ng tao higit kaninuman sa mga pusong nagmamahalan.

Dahil dito ay pilit kong binalikan ang mga panahon at sandali ng pag-aalay ko ng bulaklak sa aking asawa maging nung mga panahong hindi pa kami mag asawa, isang bagay lang ang aking nakita at napatunayan, ibayong tuwa at kakaibang kaligayahan ang kanyang nadarama at bakas na bakas ito sa kanyang mukha at mga mata, sinusuklian naman niya ito ng isang napakatamis na ngiti at mahigpit na yakap kasama ng isang matamis na halik at kalakip ang katagang " I LOVE YOU "

At doon ko nga napagtanto na ang bulaklak pala sa aking sariling pananaw at pagkaunawa ay isang napakasimpleng bagay ngunit kailanman ay hindi matatawaran ang kahalagahan nito sa puso ng kababaihan sapagkat ito ay SIMBULO NG TUNAY AT WAGAS NA PAGMAMAHAL, ito rin ang siyang nagpapatibay sa tapat na layunin at dakilang hangarin ng pusong nagmamahal. Kaya naman ngayon,ang dati kong nakagawian ay naging panata ko na na handugan ang aking asawa ng bulaklak tuwing ikatlo o ika apat na araw tanda ng aking matibay na paninindigan sa Pag-ibig na aming sinimulan.

Bilang pagbibigay pugay sa mga pinaka-importanteng babae sa ating buhay, inihahandog ng TKJ ang edisyong ito para sa mga ina na walang pagaalinlangang nagbibigay sa atin ng wagas na pagmamahal. Mabuhay ka Inay!


► About the Author:
Mr. Dominador Manuel is an OFW based in Taiwan. He is working as a caregiver together with his wife in one family. He came from Ilocos Sur. He is a responsible husband and a model father to his kids.

► See sidebar for list of articles this month

click here to comment… for bloggers

1 Reactions:

elpidiogarimbao said...

nice po. be inspiration to others. God bless po.

Post a Comment