Ang Tunay na Tagumpay ng Isang OFW


Higit kanino man, pamilya ang una at pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang lumalayo para mangibang bansa. Sa lahat na yata ng panig ng mundo, Pilipino ang may pinakamaraming bilang ng gumagawa nito na kung saan ay pikit matang iniiwan ang pamilya upang makipagsapalaran sa layuning matustusan ang kakulangan at pangangailangan ng sambahayan lalung-lalo na ng mga anak. Anupa't sukdulang mamuhunan ng malaking halaga, hirap at pagod, pangungulila at matinding mga pagsubok. Ang tawag dito, "Sakripisyo", ito ang pinakadakila at pinakamalaking ambag na nagagawa ng sinuman para sa kanilang pamilya, dahil sa layuning ito ay natututo ang bawat isa na magtanggi sa sarili at magparaya sa paraang kakalimutan lahat halos ang para sa sariling interes at kaligayahan maipagkaloob lamang ang lahat ng inaakala nating ikaliligaya nila't ikapagtatagumpay, lalung-lalo na ang para sa ating mga anak. Anupa't sukdulang suungin natin ang maraming pagsubok at ibat ibang hamon ng buhay na wari natin ay unos na sumisira sa katahimikan at kapayapaan ng bawat pamilya. Sa kabila ng dakilang layuning ito ng mga magulang para sa kanilang mga anak at ng mga anak para sa kanilang mga magulang ay marami parin ang mga katanungang sumasagi sa isipan natin na bakit sa kabila ng mga pagsasakripisyo natin ay marami parin ang nabibigo at kung tutuusin ay iilan lamang ang nagtatagumpay. Bakit minsan sa kabila ng mga pagsisikap natin ay saka naman lumalayo ang magandang kapalaran na minsan pakiwari natin na kung kailan dumadating ang tagumpay ay saka namang sumasabay o nakikipag unahan ang kabiguan. Bakit kung kailan nababakas na sa ating mukha ang kaligayahan ay saka naman sumasabay ang mabilis na pagpatak ng mga luha sa ating mga mata, luha na sa pakiwari natin ay syang unti unting sumisikil sa ating mga pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Bakit nga ba kung kailan natatanaw natin ang liwanag ay saka naman tumatambad sa atin ang banta ng kadiliman? Ganito nga ba talaga ang buhay? Sa kabila ng mga katanungang ito ay bakit nga ba naghahangad pa tayo ng tagumpay? Ano nga ba ang tunay na kahulugan nito at paano natin makakamit ang ganap at tunay na tagumpay?

Isang napakalaking katotohanan, na ang ganap at tunay na tagumpay ay hindi alam ng marami nating kababayan, marami ang nag aakalang nakakamit ito sa paraang magkaroon lamang ng matatag at matibay na saligan sa buhay pinansyal ay sapat ng masasabing ito ay ganap nang tagumpay. Ang maipagkaloob lamang, ani nila, ang sapat na pangangailangan ng kanilang pamilya ay nakapagdudulot na sa kanila ng lubos na kaligayahan at tunay na tagumpay. Ang hindi nila nalalaman kadalasan pa ngang ito ang nagiging dahilan kung bakit marami ang nakakalimot at nagkakasala o napapariwara ang buhay na humahantong pa sa pagkawasak ng sambahayan. Dahil sa maling akala at maling pamamaraan ng pagdadala o pagmamaneha ng tulong pinansyal sa pamilya ay nagsisilbing banta sa kayusan at katatagan ng bawat pamilya.
Hindi humahanga sa salapi o anumang material na bagay ang pangangailangan ng pamilya kundi higit sa lahat ay ang tamang paggabay o pagsubaybay sa pamilya na ayon sa utos at kalooban ng Diyos. Ang tulong espiritwal at suportang moral ay sya paring dapat na maipag-pauna at mangibabaw sa lahat ng hangarin ng bawat OFW na naipagkaloob at mapanatili sa loob ng bawat sambahayan. Kung alam lang sana ng marami na ang tunay na tagumpay ng tao lalo na ng bawat OFW na labis na nagsasakit para sa pamilya ay ang kanyang pamilya mismo, ang mapanatiling maayos, masaya at matatag na kahit ano pang pagsubok na dumating ay kanilang naibubuwal. Datapwat nagkakaisang diwa at layunin upang lalong mapalawig ang samahan sa lalong ika-titibay ng bawat pangarap na ating inaasam sa hinaharap na buhay. Bilang OFW ang tunay nating tagumpay ay ang ating pamilya dahil sila ang dahilan ng ating mga pagpapakasakit, bawat hirap at pagod, bawat patak ng luhang nagmumula sa ating mga mata ay tanda ng ating wagas at dalisay na pagmamahal... Dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay... Ano ang magiging kabuluhan ng ating mga makakamit bunga ng ating mga pagsasakit kung ang magiging kapalit ay ang pagkasira o pagkawasak ng pamilya...


► About the Author:
Mr. Dominador Manuel is an OFW based in Taiwan. He work as a caregiver together with his wife in one family. He came from Ilocos Norte.


0 Reactions:

Post a Comment