Narating na Pangarap
Sa aking pagtatapos sa sekondaryo,
Ako’y namili ng magiging kurso;
Pagiging madre ang aking gusto,
Ngunit si mama’y tinutulan ito.

Suhestyon ng tiyahin ko,
Nursing ang magandang kurso;
Bukod sa madaling makakuha ng trabaho,
Nakakatulong ka pa sa mga tao.

Nursing ang nakuha kong sertipiko,
Nakapasa at naging registrado;
Nang mag-umpisa nang magtrabaho,
Sa loob ko, may hinahanap at iba pang gusto.

Ako’y naglayag sa bansang arabo,
Nakipagsapalaran sa murang edad ko;
Walang kamag-anak, kasalamuha’y iba’t ibang tao,
Ako’y nagpatuloy sa pagtatrabaho.

At sa aking pagseserbisyo,
Sa mga maysakit na tao;
Aking napagtanto,
Ito rin ay paglilingkod,

Katuparan sa pangarap ko.

Ang aking mga naging kaibigan at katrabaho,
Napansing masaya at sa buhay ay kuntento;
Tanong ko, ano ang kanilang sikreto?
'Yon pala, sila’y may paniniwalang iba sa kinagisnan ko.

Aking pinag-aralan, pinag-isipan ang mga turo,
Na iisa lang ang gumawa ng ating mundo;
Ang Siyang nakakaalam at tagapagligtas ng tao,
Ito’y aking tinanggap ng maluwag at bukal sa puso.

Sa pananamit, kapareho ng santa at santo,
Natatakpan ang katawan, buhok pati ulo;
Sa pagdadasal lahat ng propeta’y kapareho,
Ako’y nagpapasalamat Ikaw’y nakilala ko.

Sa aking kalagayan, masaya ako,
Na sa lahat ng tao’y turing ay pare-pareho;
Hindi lang paglilingkod sa tao, ang aking napagtanto dito,
Kundi ang pagtalima sa kagustuhan mo, oh Diyos ko.


► About the Author:
Ms. Kristine Tarnate is a registered nurse. She came from Libjo Bato, Catanduanes and currently based in Jeddah, Saudi Arabia. She loves to write a poem in her free time to ease her homesickness.


0 Reactions:

Post a Comment