Bakasyon Na


Wow!
Bakasyon kay sarap isipin,
Problema sa school natapos ko na rin,
Bakasyon kasama ang pamilya’y pagplanuhin.

Wow!
Pamilya nami’y magkasama-sama,
Pasyal dito, pasyal doon.
Picture dito, picture doon.

Wow!
Magagandang memories,
Kay sarap balik-balikan,
Kasama pamilya’t kaibigan.

Yahoo! Bakasyon na!

► About the Author:
Marco, a blogger and the owner of Kol Me Empi. He came from Surigao del Norte
and currently based in Quezon City. He is an avid supporter/volunteer of PEBA.
► Read Marco's previous articles here.

5 Reactions:

Nortehanon said...

Oras nang gumala, MP! :)

Bhing said...

gumala na yan si Empi, saan kaya ang next destination niya???

thanks Mc coy!

RHYCKZ said...

nice shades...lol.

ikaw na ang may wow! bakasyon!!!! hmpft!

empi said...

bakasyon... tara na! haha

Bohol Hotel said...

Everybody loves vacation!:)

Post a Comment