Onlayn silang siyam!

Mayroon silang sari-sariling website. Masusundan mo sila sa kanilang Twitter. Sila'y nasa Facebook. Karamihan ay may Flickr account.

Ganuon ka-in ang mga kandidato ngayon! Lahat silang siyam!

Heto ang mga websites nila at links. Sa bawat pahina nila ay mababasa mo ang kanilang plataporma, ang kanilang mga nagawa na at mga pangakong gagawin pa para sa bayan.

Halina at dalawin mo sila. Kung hindi ka pa nakakapag-desisyon sa iyong boto, marahil sa pagbabasa mo ng kanilang mga websites (na naglalaman ng platforms nila pati na rin video interviews), makakapaglimi ka kung sino sa kanila ang karapat-dapat ng mahalaga mong boto.

(Nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga pangalan).

Aquino, NoynoyDelos Reyes, JCEstrada, JosephGordon, DickMadrigal, JambyPerlas, NicanorTeodoro, GiboVillanueva, EddieVillar, Manny

1 Reactions:

Al de Cruz said...

yah.cool... galing. naisip mo pa yun!

Post a Comment